Nieruchomość zabudowana Kędzierzyn Koźle PRDiM S.A. » Syndyk Marcin Żurakowski - UPADŁOŚCI I LIKWIDACJE

Oferta sprzedaży Nieruchomości


Nieruchomość zabudowana Kędzierzyn Koźle PRDiM S.A.

PRZEDMIOT I ZAKRES OFERTY
1 342 800 PLN

Przedmiotem niniejszej oferty jest nieruchomość zabudowana położona w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 kwietna 4. Dla nieruchomości prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu księgi wieczyste nr OP1K/00037741/5 (księga obejmuje działki położone przy ul. Głównej) oraz OP1K/00031877/5. Zakres oferty obejmuje wartość rynkową praw do nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 2255/7 objęta prawem własności oraz jako działki nr 2255/10, 2255/11 i 2255/12 objęte prawem użytkowania wieczystego gruntu i odrębnym prawem własności budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
DO POBRANIA: Operat Szacunkowy
Operat szacunkowy dotyczy nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. 24 Kwietnia 4 w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A.
1342800