Nieruchomość zabudowana w Opolu » Syndyk Marcin Żurakowski - UPADŁOŚCI I LIKWIDACJE

Oferta sprzedaży Nieruchomości


Nieruchomość zabudowana w Opolu

PRZEDMIOT I ZAKRES OFERTY
1 677 600 PLN

Przedmiotem niniejszej oferty jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy Alei Przyjaźni 59. Działki nr 5/25 oraz 5/41, a.m. 85, obręb geodezyjny 0098 - Nowa Wieś Królewska, jednostka ewidencyjna 1661011, M. Opole o łącznej powierzchni 6021 m2.

DO POBRANIA: Operat Szacunkowy