Nieruchomość zabudowana Zabrze IsoFas Sp. z o.o. » Syndyk Marcin Żurakowski - UPADŁOŚCI I LIKWIDACJE

Oferta sprzedaży Nieruchomości


Nieruchomość zabudowana Zabrze IsoFas Sp. z o.o.

PRZEDMIOT I ZAKRES OFERTY
1.900.000,00 PLN

Przedmiotem niniejszej oferty jest nieruchomość zabudowana położona w Zabrzu przy ul.Pawliczka 26.
Działki nr 4899/116 oraz obręb Zaborze o powierzchni 5710 m2
(KW GL1Z/00036608/6) oraz działka nr 4900/116 obręb Zaborze o powierzchni 10359 m2 (KW GL1Z/00018221/7), objęte prawem użytkowania wieczystego. Łączna powierzchnia 16069 m2.

DO POBRANIA: Operat Szacunkowy
Operat szacunkowy dotyczy nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Pawliczka 26 w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku IsoFas Sp. z o.o.

1900000