Kontakt


Syndyk Marcin Żurakowski

Tel.: +48 602 154 063
Adres do korespondencji :
44-100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113

Email: kancelariasyndyka1@interia.pl